• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Modrý anděl

Modrý anděl stojí za přísnými ekologickými normami a představuje první a celosvětově nejúspěšnější ekologickou značku. Walstead Leykam Druck získala certifikaci Modrý anděl dle RAL-UZ 195, a tím je zaručena tiskařská výroba s malým dopadem na životní prostředí a s vysokou ochranou zdraví. Neboť Modrý anděl není jen podle přísných ekologických standardů ověřován v souvislosti s používáním recyklovaného papíru, ale také v souvislosti s celým procesem tisku. Kromě jiného se to také týká používání barev, laků a lepidel, které nebrání recyklovatelnosti papírových vláken, a jsou omezovány materiály, které zatěžují naše životní prostředí a poškozují zdraví.

Další informace k Modrému andělu najdete na https://www.blauer-engel.de.