• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

FSC®: Papír z ekologického lesního hospodářství

Pečeť kvality FSC® na polygrafických výrobcích společnosti Walstead Leykam Druck garantuje, že použitý papír pochází ze společensky přijatelného a se životním prostředím slučitelného lesního hospodářství. Díky tomu mají naši zákazníci jistotu, že v rámci obhospodařování lesa nebyli vykořisťováni žádní lidé a zvířatům a rostlinám nehrozilo při kácení nebezpečí.

FSC® znamená Forest Stewardship Council. FSC® byl založen v roce 1993 a je nestátní obecně prospěšnou organizací, která se zasazuje pro ekologické a společensky přijatelné využití lesů. FSC® je podporován ekologickými organizacemi, odbory, zástupci zájmů domorodých národů a četnými podniky lesního a dřevařského hospodářství.

Další informace o pečeti kvality FSC® najdete zde www.fsc-deutschland.de.