• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Klimaticky neutrální tisk s ClimatePartner

Ochrana životního prostředí není důležitá jen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Proto nabízejí všechny tiskárny koncernu Walstead Leykam Druck společně se specialistou na ochranu klimatu ClimatePartner, klimaticky neutrální tisk. Díky tomu mají naši zákazníci jednoduchou a rychlou možnost aktivně se angažovat v ochraně klimatu.

Za klimaticky neutrální je považován polygrafický produkt, pokud dojde k vyrovnání emisí CO2, které vznikají během procesu tisku. Za tím účelem se vypočítají emise CO2, kterým nelze v procesu tisku zabránit, a vykompenzují se investicemi do mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu. Výsledkem jsou produkty se zaručeně vyrovnanou bilancí CO2, což je potvrzeno individuálním číslem ID, které je vykázáno na polygrafickém produktu.

Další informace o klimaticky neutrálním tisku najdete zde www.climatepartner.com.