• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Rakouská ekoznačka

Stále více lidí považuje za důležité rozhodujícím způsobem přispívat k ochraně životního prostředí svým osobním spotřebním chováním.

Ocenění rakouskou ekoznačkou znamená vyšší kvalitu života a ochranu životního prostředí. Nevztahuje se pouze na vynikající kvalitu samotného výrobku, ale je zárukou péče o životní prostředí a zdraví a etického základu.

Značka je udělována pouze těm výrobkům, které splňují nejen komplexní ekologická kritéria, ale i řadu dalších požadavků, jako je například vhodná použitelnost nebo kvalita.

Tímto způsobem dáváme najevo, že podporujeme, propagujeme a sami realizujeme udržitelnou výrobu.

Spotřebitelé poznají rakouskou ekoznačku na první pohled: vysoká kvalita, udržitelnost a odpovědnost.

Další informace o rakouské ekoznačce naleznete zde: www.umweltzeichen.at