• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Recyklace papíru

Pro výrobu papíru, lepenky a kartonu jsou druhotná vlákna z odpadního papíru nejdůležitějším zdrojem materiálu, dokonce před čerstvými vlákny ze dřeva (celulózou). V Evropě se sbírá a vrací do oběhu téměř 60 milionů tun odpadního papíru, v Rakousku je to 1,5 milionu. Toto množství odpovídá vysoké míře sběru, která činí téměř 80 %.