• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Kontrolovaná kvalita na všech pobočkách

Všechny pobočky koncernu Leykam Let’s Print mají certifikaci podle standardu ProzessStandard Offsetdruck (PSO). Pro naše zákazníky to znamená nejvyšší standard kvality ve všech tiskárnách. PSO kvalitativně zajišťuje výrobu polygrafického produktu od záznamu dat až k hotovému produktu a je shodný s mezinárodní sérií norem ISO 12647.

Efektivní výrobní procesy, předvídatelná kvalita barev.

Cílem PSO je co nejefektivněji utvářet výrobní proces. Současně je garantováno, že polotovary a finální produkty budou vykazovat předvídatelnou kvalitu barev. Aby toho bylo možné dosáhnout, jsou výrobní procesy neustále sledovány, řízeny a kontrolovány zkušebními prostředky a kontrolními metodami.

Další informace o standardu ProzessStandard Offset najdete zde www.pso-insider.de.