• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

PEFCTM: Papír z lesů pěstovaných trvale udržitelným způsobem

Společnost Walstead Leykam Druck je držitelem certifikátu PEFCTM. Certifikace zajišťuje, že dřevo a papír pocházejí z lesů, obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. To znamená, že se přihlíží k ekologickým, ekonomickým a sociálním kritériím, a to v celém zpracovatelském řetězci, od lesa až po finální produkt. Díky tomu je při nákupu výrobků s logem PEFCTM zaručeno, že původ dřeva je bezpečně zjistitelný a byl kontrolován.

PEFCTM je celosvětová vedoucí instituce pro posilování a zajištění obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem. Zkratka PEFCTM znamená „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ - v překladu „Program pro uznání systémů certifikace lesa“.

Další informace o certifikaci PEFCTM najdete zde www.pefc.at.