• Kontaktujte nás

  Poptávka tisku nebo zaměstnání -
  kontakt s námi se vždy vyplatí.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost těchto údajů je pro Walstead Leykam Druck důležitým úkolem.

Za osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) se považují všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“). Na příklad tedy Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše poštovní adresa nebo Vaše E-mailová adresa.

Walstead Leykam Druck nakládá s osobními údaji, které byly získány při Vaší návštěvě webové stránky, jako s důvěrnými informacemi a podle aktuálně platných zásad ochrany soukromí.

Společnost Walstead Leykam Druck by chtěla, abyste jako uživatelé webové stránky rozuměli tomu, jak Walstead Leykam Druck informace využívá a jaké možnosti máte k ochraně svých údajů.

V tomto Prohlášení o ochraně údajů se dozvíte, které osobní údaje společnost Walstead Leykam Druck zaznamenává, za jakými účely Walstead Leykam Druck údaje zaznamenává a jak Walstead Leykam Druck zaznamenané údaje využívá.

Walstead Leykam Druck Vás žádá, abyste si pečlivě pročetli následující informace. Pokud budete mít dotazy, můžete se obrátit na společnost Walstead Leykam Druck na adrese
privacy@leykamletsprint.com.

1. Prohlášení o ochraně údajů

V Prohlášení o ochraně údajů je vysvětleno:

 • Které informace společnost Walstead Leykam Druck shromažďuje a z jakého důvodu.
 • Jak společnost Walstead Leykam Druck tyto informace využívá.
 • Jaké možnosti volby společnost Walstead Leykam Druck nabízí, také s ohledem na to, jakým způsobem je možné získat přístup k informacím a jak lze tyto informace aktualizovat.

2. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

V případě pouze informativního využití webové stránky shromažďuje Walstead Leykam Druck jen osobní údaje, které Váš webový prohlížeč předá serveru společnosti Walstead Leykam Druck. Shromažďujeme pouze následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná k tomu, abychom Vám zobrazili naši webovou stránku a zaručili stabilitu a bezpečnost.

V rámci Vaší návštěvy na naší webové stránce jsou získávána následující data:

 • Požadavek (Název vyžádaného souboru)
 • Typ / verze prohlížeče (např.: Internet Explorer 10.0)
 • Použitý operační systém a jeho plocha (např.: Windows Vista)
 • Čas přístupu
 • Referrer URL (předtím navštívená strana)
 • IP adresa

3. Newsletter

Se svým souhlasem můžete odebírat Newsletter společnosti Walstead Leykam Druck, v němž Vám pravidelně zasíláme informace k novinkám a inovacím ve Walstead Leykam Druck a také k tématu rotační ofsetový tisk.
Váš souhlas se zasíláním Newsletter můžete kdykoli odvolat a odebírání Newsletter zrušit. Odvolání můžete provést kliknutím na odkaz pro odhlášení obsažený v každém e-mailu obsahujícím Newsletter.

4. YouTube

V naší internetové prezentaci využíváme YouTube. Přitom se jedná o videoportál společnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“.
YouTube je dceřiná společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Na základě certifikace podle Ochranného štítu EU-US na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“)  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  garantuje Google a tím také dceřiná společnost YouTube, že budou dodrženy požadavky na ochranu údajů EU také při zpracování dat v USA.

Využíváme YouTube v souvislosti s funkcí „rozšířený režim ochrany osobních údajů“, abychom Vám mohli ukazovat videozáznamy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písmeno f) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení kvality naší internetové prezentace. Funkce „rozšířený režim ochrany osobních údajů“ zabezpečuje podle vyjádření YouTube to, že dále ještě blíže uvedená data jsou zasílána na server YouTube, až když skutečně video spustíte.

Bez této „rozšířené ochrany údajů“ bude vytvořeno spojení se serverem YouTube v USA, jakmile otevřete některou z našich internetových stran, na níž je vloženo video YouTube. Toto spojení je nezbytné k tomu, abychom mohli příslušné video zobrazit na naší internetové straně přes Váš webový prohlížeč. V rámci toho bude YouTube zaznamenávat a zpracovávat alespoň Vaši IP adresu, datum a čas a Vámi navštívenou internetovou stranu. Navíc bude vytvořeno spojení s reklamní sítí „DoubleClick“ společnosti Google.

Pokud budete současně přihlášeni na YouTube, přiřadí YouTube informace o spojení Vašemu účtu na YouTube. Pokud tomu budete chtít zabránit, musíte se buď před návštěvou naší internetové prezentace odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení na Vašem uživatelském účtu YouTube. Za účelem funkčnosti a také analýzy uživatelského chování ukládá YouTube trvale cookies přes Váš webový prohlížeč na Vašem koncovém přístroji. V  případě, že s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání cookies nastavením na Vašem webovém prohlížeči. Bližší informace k tomu najdete výše v kapitole „Cookies“. Podrobnější informace o shromažďování a využití dat a Vašich právech a možnostech ochrany v této souvislosti poskytuje Google k dispozici v upozorněních k ochraně osobních údajů, které jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy.

5. Využití údajů získaných společností Walstead Leykam Druck

Walstead Leykam Druck využívá údaje získané v rámci svých služeb ke zpřístupnění, k údržbě, k ochraně a ke zlepšení služeb, k vývoji nových služeb a k ochraně společnosti Walstead Leykam Druck  a jeho uživatelů.
Dříve než Walstead Leykam Druck využije informace k jiným účelům než jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně údajů, Vás Walstead Leykam Druck požádá o Váš souhlas.
Walstead Leykam Druck zpracovává osobní údaje na svých serverech, které se nachází v Rakousku.

6. Navázání kontaktu

Při kontaktu se společností Walstead Leykam Druck prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře budou Vámi sdělená data společností Walstead Leykam Druck uložena, aby byla Vaše poptávka zodpovězena. K tomu potřebná data budou v případě potřeby postoupena dále zpracovateli poptávky k zajištění plnění. Walstead Leykam Druck neprodá Vaše data třetím stranám ani je jiným způsobem nezpeněží. Walstead Leykam Druck smaže data zpracovávaná v této souvislosti, jakmile uložení už není nezbytné nebo omezí zpracování, pokud existuje zákonná povinnost uschování.

7. Zabezpečení dat

Walstead Leykam Druck se intenzivně snaží chránit sebe a své uživatele před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnou změnou dat, předáním dat dále nebo zničením dat. Zejména:

 • kóduje Walstead Leykam Druck mnoho svých služeb s využitím SSL/TLS.
 • přezkoumává Walstead Leykam Druck své postupy ke shromažďování, ukládání a zpracování, včetně fyzických bezpečnostních opatření, k ochraně před neoprávněným přístupem k systémům.
 • omezuje Walstead Leykam Druck přístup k osobním údajům na zaměstnance a dodavatele Walstead Leykam Druck, kteří musí data nutně znát, aby tato data zpracovávali pro Walstead Leykam Druck a na které se vztahuje přísná povinnost zachovávat důvěrnost takových dat a kterým hrozí pracovní, správní a/nebo trestněprávní důsledky, pokud tyto závazky nedodrží.

8. Práva dotčených osob & právo podat stížnost

Máte právo na informaci o Vašich osobních údajích, jakož i právo na opravení, výmaz nebo omezení zpracování – pokud je to ze zákona možné. Rovněž tak můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na převedení svých osobních údajů do strukturované, strojově čitelné formy. Pro případ uplatnění všech uvedených práv se obraťte, prosím, na námi jmenovaného správce.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Rakousko je to rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, Web: https://www.dsb.gv.at.

9. Odvolání

Můžete Vámi daný souhlas ke shromažďování a zpracování Vašich dat kdykoli s účinností do budoucna zcela nebo částečně odvolat. Až do odvolání bude zpracování Vašich dat právoplatné. Walstead Leykam Druck Vaše data v takovém případě ve Vámi požadovaném rozsahu neodkladně vymaže nebo zablokuje pro další využití. K tomuto se obraťte na Walstead Leykam Druck na privacy@leykamletsprint.com.

10. Uchování

Vaše data budou uložena tak dlouho, jak to bude nezbytné k poskytování plnění. Pokud bude nutné delší uložení na základě zákonných předpisů, budou data uložena až do vypršení lhůty.

11. Autorská práva

Obsahy naší webové stránky, zejména zobrazených produktů a poskytnutých dat, jsou chráněny podle autorského práva. Obsahy nesmí být ani zcela ani částečně bez předchozího písemného schválení rozmnožovány a/nebo zveřejněny nebo uloženy v informačním systému. Znázornění této webové stránky v cizích rámcích je přípustné jen po výslovném písemném souhlasu.

12. Oblast platnosti Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů platí výhradně pro webové stránky společnosti Walstead Leykam Druck.
Prohlášení o ochraně údajů platí nejen pro služby, které jsou nabízeny jinými společnostmi nebo osobami, včetně produktů nebo webových stránek, které jsou Vám zobrazeny ve výsledcích Vašeho hledání, na webových stránkách, které mohou obsahovat služby Walstead Leykam Druck, nebo jiné webové stránky propojené se službami Walstead Leykam Druck. Prohlášení o ochraně údajů nezahrnuje nakládání s informacemi jinými společnostmi nebo organizacemi, které propagují služby a případně využívají cookies, pixel tags a jiné technologie, aby daly k dispozici a nabízely relevantní reklamu.

13. Změny

Prohlášení o ochraně údajů se může dle potřeby změnit. Všechny změny Prohlášení o ochraně údajů budou zveřejněny na této webové stránce.