• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Záruka ekologičnosti polygrafických výrobků

Walstead Leykam Druck je nositelem ochranné známky EU Ecolabel, čímž zaručuje výrobu polygrafických výrobků v souladu s životním prostředím. EU Ecolabel je mezinárodní ekologická pečeť kvality, uznávaná ve všech členských státech Evropské unie, ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. EU Ecolabel slouží jako jednotné označení ekologických produktů. V život ji uvedla v roce 1992 Evropská komise, v Rakousku je za ni odpovědné spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství.

Další informace o EU Ecolabel najdete zde www.umweltzeichen.at/cms/de/ecolabel/content.html.