• Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

Společnost Walstead oznamuje rekordní finanční příjmy v předběžných výsledcích za první polovinu roku 2019

Mark Scanlon, chairman, Walstead Group

LONDÝN dne 13. srpna 2019

Společnost Walstead, přední evropská skupina zabývající se komerčním tiskem, dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za šestiměsíční období končící 30. červnem 2019.

Skupina dosáhla hrubých příjmů ve výši 328,1 milionu eur, což představuje nárůst o 35,1 % proti stejnému období loňského roku (v první polovině roku 2018: 242,8 milionu eur). Čisté příjmy1 vzrostly o 23,5 % na 184,8 milionu eur (v první polovině roku 2018: 149,7 milionu eur).

Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy, amortizací a mimořádnými náklady) zůstal prakticky stejný na hodnotě 20 milionů eur (v první polovině roku 2018: 20,1 milionu eur). Zisky by byly výrazně vyšší, kdybychom nemuseli čelit významnému zvýšení nákladů na papír.

Zpracovatelská produkce (stránky A4 nebo ekvivalentní) vzrostla o 18,9 % na 201,6 miliardy stránek A4 (v první polovině roku 2018: 169,6 miliardy).

V šestiměsíčním období do 30. června 2019 se čistý vnější dluh2 snížil o 9,6 milionu eur na 88,2 milionu eur (k 31. prosinci 2018: 97,8 milionu eur) díky přílivu hotovosti z provozních činností3 ve výši 17,7 milionu eur (v první polovině roku 2018: 12,8 milionu eur). Následně došlo ke zlepšení ukazatele poměru zadlužení4 skupiny na 1,8× (k 31. prosinci 2018: 2,1×).

Skupina zaměstnává 3 551 zaměstnanců (k 30. červnu 2018: 2 295).

Kapitálové výdaje činily 6,1 milionu eur (v první polovině roku 2018: 6,0 milionu eur), což zahrnovalo dokončení instalace dvou rotačních ofsetových tiskáren ve Walstead Iberia.

Společnost Walstead očekává ukazatel EBITDA ve výši přibližně 50 milionu eur za celý rok.

Mark Scanlon, předseda představenstva společnosti Walstead, k tomu dodává: „V první polovině letošního roku jsme nadále čelili nepříznivým tržním podmínkám, které vznikly v roce 2018 po řadě výrazných vzestupů cen papíru. Obchodování ve druhé polovině roku 2019 bude i nadále náročné, ale naše zisky budou výrazně vyšší než v prvním pololetí roku díky preventivním iniciativám na úsporu nákladů, které jsme realizovali začátkem tohoto roku, jakož i sezónně vyšším objemům a výnosům.

Jednou z hlavních událostí v tomto období byl rychlý zánik (po rychlém vzestupu) skupiny Circle Media Group a uzavření většiny jejích továren. Doufejme, že tato skutečnost vytvoří v jednotlivých zemích, v nichž tato skupina působila, lepší rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou – uvidíme. Náš obchodní model a finanční struktura se velmi liší od neprůhledných modelů a struktur provozovaných skupinou Circle. Akvizice nepřeplácíme – využíváme u nich synergií, zlepšujeme je a restrukturalizujeme; své peníze spravujeme velmi důsledně; udržujeme únosnou úroveň dluhu; náš pracovní kapitál má kladnou výši; a v případě nutnosti máme hotovost pro provedení restrukturalizace.

Insolvence je pro některé z našich zbývajících konkurentů skutečnou hrozbou. Jsem přesvědčen, že společnost Walstead bude na rozdíl od nich prosperovat, a to díky své levné základně, úsporám z rozsahu a dobrým finančním základům.“


1 Čisté příjmy: hrubé příjmy snížené o refakturaci papíru.

2 Čistý vnější dluh: bankovní půjčky, faktoring, HP (splátkový nákup) a leasing, snížené o zůstatky v hotovosti.

3 Příliv hotovosti z provozních činností: EBITDA snížený o mimořádné náklady a úpravy pracovního kapitálu.

4 Poměr zadlužení: čistý vnější dluh dělený prognózou FY19 EBITDA.

  Směnný kurz měny: 1 EUR = 0,885 GBP