• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Klimatický certifikát ARA: Aktivně za ochranu klimatu

Sbírání a recyklace obalů znamená aktivně zbavovat životní prostředí zátěže Společnost Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) shromažďuje obaly po celém Rakousku a dodává je k materiálové nebo tepelné recyklaci. Díky shromáždění a ekologickému zhodnocení více než 800 000 tun obalů ročně zajišťuje ARA AG rakouskému hospodářství cenné suroviny a ušetří životnímu prostředí zhruba 650 000 tun CO2. Na společnost ARA AG sází i Walstead Leykam Druck a prostřednictvím recyklace obalů u této společnosti aktivně přispívá k ochraně klimatu.

Další informace najdete zde www.ara.at.