Print GreenÚspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Print Green

Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Záruka ekologičnosti polygrafických výrobků

Walstead Leykam Druck je nositelem ochranné známky EU Ecolabel, čímž zaručuje výrobu polygrafických výrobků v souladu s životním prostředím. EU Ecolabel je mezinárodní ekologická pečeť kvality, uznávaná ve všech členských státech Evropské unie, ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. EU Ecolabel slouží jako jednotné označení ekologických produktů. V život ji uvedla v roce 1992 Evropská komise, v Rakousku je za ni odpovědné spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství.

Další informace o EU Ecolabel najdete zde www.umweltzeichen.at/cms/de/ecolabel/content.html.