• Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

 • Dominantní postavení v rotačním ofsetovém tisku

  Walstead Leykam Druck hraje jako jedna ze špičkových rotačních ofsetových
  tiskáren v Evropě v Lize mistrů.

HISTORIE

Zkušenosti od roku 1585

Historie tiskárny Leykam je úzce spojena s vývojem tiskařské živnosti ve Štýrsku. Založena byla v roce 1585. V roce 1781 obdržel Andreas Leykam povolení zřídit tiskárnu na „vlastní náklady a riziko“.

Jeho jméno zůstalo až do dnešního dne obchodní značkou tiskárny.

V roce 2003 byl založen Let's Print Holding AG se sídlem v Grazu. Pod hlavičkou Let‘s Print Holding byly koordinovány aktivity podnikatelských skupin Leykam Druck a Elbemühl Tusch Druck. V těžce zkoušeném tiskařském průmyslu byl tímto učiněn krok do budoucnosti směrem ke konsolidaci popř. industrializaci rotačního ofsetového tisku v Rakousku a ve střední Evropě.

Po integraci Strohal Druck (2005) a Goldmann Druck (2011) vznikl rakouský tiskařský koncern mezinárodní dimenze.

V červnu 2016 se uskutečnila akvizice rakouské společnosti Let´s Print Holding AG skrze britskou skupinu Walstead.
Tím se Let´s Print Holding AG stává součástí skupiny Walstead. Touto transakcí se Walstead stává největším nezávislým tiskařským podnikem v Evropě.

Historie

1990

Založení firmy MORAVIAPRESS s.r.o.

1991

Vstup firmy GOLDMANN DRUCK INTERNATIONAL

Podzim 1991

Uvedení do provozu prvního rotačního ofsetového stroje KBA COMPACTA a dvou sešívacích linek MÜLLER MARTINI

Podzim 1992

Uvedení druhého rotačního ofsetového stroje KBA COMPACTA do provozu

Červen 1994

První realizace zakázky „Volby“ pro Českou republiku

Podzim 1994

Dostavba nové haly pro tiskové stroje a uvedení třetího rotačního stroje do provozu

1995

Uvedení do provozu první balící linky a stroje pro vazbu V2

Od 1996

Výhradní distribuce Sbírek zákonů ČR

1997

Instalace druhého rotačního ofsetového stroje (16-stránkový)

2000

Instalace dvou dalších rotačních ofsetových strojů HEIDELBERG M-600

Únor 2002

Instalace nového archového tiskového stroje KBA Rapida 105 formát B1

Říjen 2002

Instalace nového stroje pro lepenou vazbu KOLBUS PUBLICA

Prosinec 2002

Instalace třetí balící linky CMC One

2004

Zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 a systému řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2004 EM

Duben 2006

Recertifikace stávajícího certifikátu 14001:1996 na normu 14001:2004

Srpen 2006

Uvedení do provozu nového rotačního stroje KBA C618

2007

Recertifikace systémů řízení jakosti a životního prostředí ISO 9001 a ISO 14001

Květen 2008

Montáž rotačních strojů HEIDELBERG HARRIS M-1000

Září 2008

Rozšíření knihárny o novou lepící linku MÜLLER MARTINI ACORO 7

Duben 2009

Rozšíření rotačního stroje HARRIS M-600/1 o 5. tiskový agregát a rozšíření o rotační perforaci

Listopad 2009

Uvedení do provozu nové sešívací linky MÜLLER MARTINI č. 5 a 6 a balícího stroje Buhrs 3000

Prosinec 2009

Certifikát dle normy CFCS 1004 (PEFC)

Duben 2010

Recertifikace systémů řízení jakosti a ochrany životního prostředí dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Listopad 2011

Integrace do LET´S PRINT HOLDING AG